NOC MUZEÓW 2017

JUŻ NIEDŁUGO 20 MAJA

NOC MUZEÓW

ZAPRASZAMY

W PROGRAMIE:

18:00-21:30 – koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Łomży

18:00-23:45 – wystawa makiet kolejek, w tym kolejki ruchome – KS. JANUSZ GRYGIEL 

 „Boże Ciało w Myszyńcu” MAREK KULIKOWSKI-FOTOGRAFIA

„Węgierskie inspiracje”- MALARSTWO

21:30 – koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 421

Obiekty sakralne 2017

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 545

Konferencja 10 marca 2017

10 marca 2017 roku w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w Łomży odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod tytułem „MUZEALNICTWO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”. Wydarzenie zgromadziło księży muzealników i konserwatorów diecezjalnych z większości polskich diecezji. Obecni byli przedstawiciele placówek muzealnych o długiej historii jak i tych, które są na etapie tworzenia. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie dotychczasowych problemów muzealników, a także zacieśnienie współpracy w ochronie zabytków pomiędzy stroną kościelną a władzą świecką. Na wspólne obrady przybyli Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN Pani dr hab. Magdalena Gawin, Pan dr hab. Piotr Majewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także Pani paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Nową inicjatywę MKiDN w postaci Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami zainicjowaną przez Panią Magdalenę Gawin przedstawił Pan dr Wojciech Kozłowski. Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją a następnie poczęstunkiem w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II w Łomży.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 457

Konferencja muzealników 2017

                W najbliższy piątek 10 marca w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbędzie się konferencja księży muzealników i konserwatorów diecezjalnych.   W ramach spotkania zaplanowano:

10.00-10.10 J. E. Ks. Bp Janusz Stepnowski, Biskup Diecezji Łomżyńskiej - Powitanie uczestników

10.10-10.30 Ks. dr Tomasz Grabowski, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży - Historia i zbiory Muzeum

10.30-10.35 J. E. Ks. Bp Michał Janocha, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Konferencji Episkopatu Polski - Wprowadzenie

10.35-10.50 dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu MKiDN - Współpraca

państwowych i kościelnych służb konserwatorskich

10.50-11.00 Ewa Bortkiewicz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Sprawy bieżące

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-11.35 Paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN - Program wieloletni

“Niepodległa” - obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Propozycja współpracy.

11.35-11.50 dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów -

Muzea kościelne w Polsce a kierunki zmian „Ustawy o muzeach”

11.50-12.10 Przemysław Gorek - Współczesne metody konserwatorskie na przykładzie realizacji “Gorek Restauro”

12.10-12.20 Andrzej Chojnacki, prezes Digital Center - Oferta digitalizacji

12.20-13.20 Dyskusja z udziałem gości (prowadzi: J. E. Ks. Bpa Michał Janocha) : dr hab. Magdaleny Gawin,

Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków; Pauliny Florjanowicz, Dyrektor

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN; dr hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW, Dyrektora

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzaty

Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusza Czuby, Zastępcy Dyrektora

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-.... c.d. Dyskusji

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 557

Ferie zimowe 2017

Drodzy Kapłani, Siostry Zakonne, Katecheci!

Rozpoczyna się czas ferii zimowych stąd w wielu parafiach dzięki Waszemu zaangażowaniu będą odbywały się inicjatywy, których celem jest zagospodarowanie wolnego czasu od szkoły, jaki mają dzieci w różnym przedziale wiekowym. Zimowiska czy półkolonie, które cieszą się dużą frekwencją są możliwością do duszpasterstwa i pogłębienia w czasie zabaw wiedzy.

Jako Muzeum Diecezjalne z myślą o organizowanych wyjazdach i półkoloniach przygotowaliśmy specjalną wystawę, która będzie otwarta od 26 stycznia 2017 roku. Wystawa o tytule „Idźcie i głoście” nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego, a jej przedmiotem są 103 ikony, które powstały w ramach Stowarzyszenie „Droga ikony”, działającego w Poznaniu i Warszawie. Unikatowe przedstawienia w ikonach pokazują bogactwo treści i kunszt wykonania przez młodych ludzi wrażliwych na piękno, które w człowieka wpisał  Bóg.

Serdecznie zachęcam, aby w czasie trwających zimowisk odwiedzić Muzeum Diecezjalne w Łomży.

 

Ks. Tomasz Grabowski

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 524

Idźcie i głoście

26 stycznia Muzeum Diecezjalne w Łomży otwiera nową wystawę pod tytułem „Idźcie i głoście”Wystawa jest odpowiedzią na hasło roku duszpasterskiego. Na prezentację składają się 103 ikony o bardzo zróżnicowanej tematyce. Począwszy od klasycznych wzorów: Vera ikon, Przemienienie, Zmartwychwstanie, Trójca Święta a skończywszy na zupełnie współczesnych wzorcach jak ikona Jezusa Miłosiernego. Wyjątkowe w formie, urzekające w wyrazie artystycznym i przepojone duchem modlitwy prace pokazują jak wielki dar Bóg wpisał w człowieka.  

  


Author: Super User Opublikowano Odsłony: 546
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Joomla! ©2012 Open Source. All rights reserved.