15.12.2017 Otwarcie po modernizacji

15 grudnia 2017 roku nastąpił długo oczekiwany moment. W Muzeum Diecezjalnym w Łomży została otwarta zmodernizowana główna sala „Między ziemią a niebem”, w której prezentowany jest zbiór rzeźby sakralnej oraz malarstwa. Przez dwa lata Muzeum realizowało projekt w oparciu o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwuletnia praca została uwieńczona nowym wystrojem sali ekspozycyjnej co w sposób zdecydowany uczytelniło prezentowane obiekty. Ponadto 19 obiektów poddano zabiegom konserwatorskim, co pozwoliło na przywrócenie im pełnej wartości zabytkowej. Konserwacja to również wnikliwe badania, których efekty zaskoczyły pracowników Muzeum. Okazało się bowiem, iż portret Bpa Czyżewskiego to Biskup Choiński. Szereg badań również z zastosowaniem tomografii komputerowej umożliwił dokładne poznanie przechowywanych obiektów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII 12grudnia2017

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu było stworzenie Katalogu Zbiorów Muzealnych. Powstało opracowanie liczące 362 strony, około 900 fotografii, które kompleksowo ujmuje zgromadzone w przestrzeni muzealnej obiekty. Już niedługo 1 lutego o godzinie 16.00 prezentacji katalogu dokona Pani Magdalena Ogórek. Prezentacja Katalogu będzie połączona z promocją książki autorstwa Magdaleny Ogórek „Lista Wachtera”. Ponadto wystawa została dostosowana do osób niewidzących poprzez tyflografiki. Udogodnienia techniczne to także stand z prezentacjami i audio przewodniki, które poprowadzą zwiedzających przez muzealne sale.


Author: Super User Opublikowano Odsłony: 310

Uroczyste otwarcie 2017

 

ZAPRASZAMY 15 GRUDNIA O GODZINIE 11.00

NA OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ WYSTAWY

 

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 453

Projekty MKiDN

Diecezja Łomżyńska, która jest organem organizacyjnym Muzeum Diecezjalnego w Łomży realizuje dwa projekty, których podstawowym źródłem finansowania są fundusze pozyskane z wniosków złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu w cyklu dwuletnim 2016-2017.

2016-2017

Projekt polega na modernizacji wystawy stałej "Rzeźba między Ziemią a Niebem" prezentowanej w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Modernizacja ekspozycji obejmie zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego, konserwację zabytków prezentowanych na wystawie, publikację katalogu wystawy oraz przystosowanie ekspozycji na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wszystkie zadania wpłyną na zwiększenie dostępności zbiorów muzealnych wśród różnych grup społecznych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż Muzeum Diecezjalne jest jedyną placówką w Łomży prezentującą zbiory sztuki w ramach stałej ekspozycji. Celem projektu jest prezentacja zbiorów muzeum w formie atrakcyjnej poznawczo dla szerokiego grona odbiorców oraz opieka konserwatorska nad eksponatami zgromadzonymi na stałej wystawie prezentowanej w muzeum. Wystawa "Rzeźba między Ziemią a Niebem” znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Łomży od kwietnia 2012 roku. Zajmuję powierzchnię 200 m2 w salach na parterze muzeum. Znajdują się na niej obiekty od gotyku po pocz. XX w., obrazy religijne i portrety ziemiańskie, rzeźby, ikony i wyroby rzemiosła artystycznego, rękopisy i starodruki pochodzące z samej Łomży oraz terenu diecezji. Zabytki te, po wycofaniu z kościołów i dworów, zanim trafiły do muzeum, przez dziesięciolecia składowane były w nieodpowiednich warunkach lub poddane zostały nieprofesjonalnym zabiegom renowacyjnym. Stan ich jest obecnie zatrważający, a wartość ekspozycyjna znacznie obniżona. Miejscem magazynowania zabytków był nieizolowany strych. W związku z tym wszystkie obiekty w porze letniej ulegały przegrzaniu, natomiast zimą przemrożeniu. Przechowywane w ten sposób przez wiele lat nieuchronnie poddane zostały procesom destrukcji. Większość eksponowanych obiektów jest nieznanej proweniencji i nie jest zakonserwowana oraz przebadana. Obiekty nie posiadają właściwych tabliczek znamionowych z uwagi na fakt, iż nie wiadomo w jakim warsztacie, czy nawet w jakim miejscu danej nastawy czy postumentu się znajdowały. W związku z różnorodnością stylistyczną i odmiennością przedstawionej tematyki, tworząc wystawę wstępnie uporządkowano i dokonano selekcji obiektów, tak, aby kompozycja stanowiła pewną c ałoś ć. Figury eksponowane są na postumentach przy ośmiu filarach podtrzymujących strop głównej sali. Postumenty ekspozycyjne otaczają filar i w ten sposób przy jednym filarze są prezentowane cztery obiekty rzeźbiarskie. Po wejściu w przestrzeń głównej sali odbiorca widzi galerię Jezusa Zmartwychwstałego, począwszy od późnogotyckiego przedstawienia, a skończywszy na obiekcie z XIX wieku. Wewnątrz głównej sali ekspozycyjnej po jednej stronie umieszczono obiekty pozbawione polichromii (z jej reliktami) a po drugiej obiekty z zachowaną polichromią (rzeźby z zabytkowej nastawy ołtarza głównego z katedry łomżyńskiej). Wśród obiektów pozbawionych polichromii są dwie rzeźby, których autorstwo jest przypisane Witowi Stwoszowi. W 2013 roku figury poddawał badaniom dr Wojciech Walanus z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który potwierdził wcześniejsze przypuszczenia ujęte w Łomżyńskim Katalogu Zabytków. Kolejną grupę rzeźb stanowią postaci: świętych, królów, mnichów, a także grupa rzeźb najprawdopodobniej z nastawy ołtarzowej. Większość eksponowanych obiektów jest nieznanej proweniencji. Na wszystkich ścianach sali ekspozycyjnej prezentowana jest sztuka sakralna, kolekcja portretów biskupów oraz portrety szlachty łomżyńskiej XIX w. Pod wszystkimi obrazami zostaną wykonane nowe podpisy. Nowe podpisy zostaną wykonane do wszystkich eksponatów prezentowanych na wystawie. W przeszklonych gablotach umieszczono numizmaty, starodruki, wyroby złotnicze oraz makiety kościołów z diecezji łomżyńskiej. Sposób prezentacji tych eksponatów nie ulegnie zmianie. Zmienione zostaną jedynie podpisy. Obecna ekspozycja sprawia wrażenie „lapidarium”, a nie profesjonalnej ekspozycji sztuki. Zaplanowane w ramach projektu działania pozwolą na przeprowadzenie badań i konserwacji zabytków, co umożliwi merytoryczne opracowanie eksponatów i udostępnienie informacji na wystawie. Planujemy również zmianę aranżacji wystawy w oparciu o nowe informacje i po konsultacjach z ekspertami. Przeprowadzone badania pozwolą na prezentację eksponatów z uwzględnieniem ich historii oraz stylistyki, a przede wszystkim wpisanie dzieł sztuki w szerszy kontekst, ich wzajemne zestawienie i pogrupowanie, w taki sposób, aby nadać całości narracyjnego charakteru.

W 2017 roku trwa realizacja projektu 2016/17, a także dzięki wsparciu MKiDN kontynuujemy konserwację i restaurację kolejnych obiektów.

2017 

W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie konserwacji 9 zabytków ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży: 5 rzeźb, jednej płaskorzeźby, dwóch obrazów, jednej monstrancji. Obiekty stanowią zespół prezentowany na wystawie stałej „Rzeźba między Ziemią a Niebem”. Ze względu na bardzo zły stan zachowania dzieł wymienione muzealia wymagają pilnej konserwacji, która przywróci ich walory estetyczne i ekspozycyjne oraz wpłynie na wieloletnie zabezpieczenie substancji zabytkowej. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań konserwatorskich, konsultacji naukowych, prac konserwatorskich i opracowanie dokumentacji. Celem projektu jest zabezpieczenie cennych muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży oraz ekspozycja zabytków na modernizowanej obecnie wystawie stałej "Rzeźba między Ziemią a Niebem”. Obecnie zabytki są eksponowane na wystawie stałej "Rzeźba między Ziemią a Niebem” w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Prace są niezbędne z uwagi na zły stan zachowania. Muzeum nie posiada własnych specjalistów w zakresie konserwacji zabytków oraz pracowni konserwatorskiej. Dalsze przechowywanie ich w tym stanie (widoczne ślady destrukcji: grzyby, drewnojady, uszkodzenia mechaniczne, osypująca się warstwa malarska) grożą dalszą degradacją zespołu, co w efekcie może uniemożliwić ich ekspozycję w przyszłości. Projekt stanowi drugi etap prac konserwatorskich.

 

 

 

 


Author: Super User Opublikowano Odsłony: 787

Zmieniamy się :)

W ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum  Diecezjalne w Łomży prowadzi rewitalizację wystawy stałej. Zadanie zostało rozłożone na dwa lata i pochodzi z puli środków na  „ Wspieranie działań muzealnych”. W ubiegłym roku w trakcie realizacji harmonogramu prac szereg muzealiów został poddany konserwacji, polegającej na zabezpieczeniu obiektów i przywróceniu im artystycznej wartości. Prace konserwatorskie zostały poszerzone o cały zakres badań, który pozwoli na dokładne poznanie proweniencji konserwowanych obiektów. W 2017 roku na bazie prowadzonych prac został stworzony pierwszy w historii Diecezji Łomżyńskiej, Katalog zbiorów muzealnych. To kompleksowe naukowe opracowanie, które pokaże bogactwo zbiorów i ich znaczenie dla lokalnej wspólnoty kościoła. W 2017 roku w ramach pozyskanych środków na kontynuację działania kolejne przedmioty poddaliśmy renowacji. Konserwacja i renowacja ujawniły nieznane dotąd fakty. I tak np. portret Biskupa Czyżewskiego po zdjęciu płótna dublażowego okazało się, iż przedstawia Biskupa Choińskiego – biskupa pomocniczego krakowskiego. Najprawdopodobniej nieznany był wizerunek Bpa. Czyżewskiego więc kupiono lub przywieziono z Krakowa portret, który przez całą historię funkcjonował jako Biskup Czyżewski. Już niedługo prace zostaną zakończone a ich zwieńczeniem będzie ponowne otwarcie ekspozycji stałej w głównej Sali Muzeum Diecezjalnego w Łomży.

15 grudnia 2017 przewidujemy otwarcie uporządkowanej stylistycznie wystawy stałej, która w sposób merytoryczny pozwoli nam poznać muzealne zbiory.

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 478

Nowy sezon

W najbliższy wtorek 24 października o godzinie 18.00 Muzeum Diecezjalne przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Łomży zainauguruje nowy sezon koncertowy. Muzealna scena to pierwsze zetknięcie młodych adeptów sztuki muzycznej z publicznością, to także brzmienie, które doskonale współgra z historycznymi obiektami muzealnej sztuki.

Wtorkowy koncert będzie poszerzony o wernisaż wystawy „Johan i Fritz Jacobsen - ojciec i syn oraz inni”. Prace pochodzą z prywatnych zbiorów.


Johan Jacobsen urodził się w 1883 r., zmarł w 1953 r. Wiele jego prac ukazuje Mandemarke (Dania) na wyspie Moen i jego wiejskie okolice. Jacobsen nie był człowiekiem majętnym. Zaczynał jako malarz żywności, m.in. u rzeźnika w Busemarke. Niejednokrotnie wymieniał swoje obrazy, bez pieniędzy, na rzeczy potrzebne do utrzymania i wyżywienia. Jeden z jego wnuków wspominał, jak stary Jacobsen był u dentysty. Na ścianie w domu wisiało kilka jego obrazów, które użył jako zapłatę za wizytę. Żył głównie z malowania widoków okolic w których kupił dom. Malartstwo Johana Jacobsena stawało się coraz bardziej rozpoznawalne. W 1930 r. wystawiał wspólnie z takimi artystami jak Hjalmer Storm i Knud Larsen Lemeyer. Gdy potrzebował motoru, natchnienia w malowaniu, pomocą była mu jego żona Tora. Johan i Tora mieli dzieci: Fritza, Ellen, Susi, Carla, Wermera i Ole. Po wybuchu wojny rodzina sprzedała swój dom i Jacobsenowie wrócili do Kopenhagi. W ciągu 40 lat przeżytych na Moen pozostał w nim wielki sentyment do wyspy. Choć podobnie jak większość malarzy, miał trudny początek ze swą sztuką, to pod koniec życia, jak mówiono, może sprzedać wszystko, co produkuje. Kupcy sztuki rzeczywiście stali na schodach i zabierali jego płótna, niemal nim zdążyły wyschnąć. Johan Jacobsen zmarł 09 kwietnia 1953
Fritz (ur. 1914 r., zm. ?) poszedł w ślady swego ojca. Johan był pierwszym nauczycielem malarstwa Fritza, co widać wyraźnie po stylu młodego malarza. Także jego natchnieniem stało się Mandemarke. Nie stronił też jednak od tematów marynistycznych. Nie zdobył jednak takiej sławy jak jego ojciec.
Wśród zgromadzonych prac można zobaczyć dzieła takich artystów jak: Einar Parslev (1891-1977), Hans Flygenring (1881–1958), Mark Osman Curtis /V. Birkholm/ (1879–1959), Guilly Joffrin (1909-2006), Thormo Kirstein, A. Astrup, Christian Aabye Talge (1898-?), Hans Henrik Schou (1884-1949), Knud Holger Olsen (1878-1951), Carl Petersen (1866-1930), Andreas Friis (1890-1983), Einar Michelsen (1890-?), Aage Frikke (1884-?), Finn Wennerwald (1896-1969), Aage Roose (1880-1970), Leo Charles Moeller (1899-1992), Johan Dichman (1900-?), Rasmus Christiansen (1863-1940) i innych. Prezentowane prace powstały głównie w okresie do połowy XX w.
Author: Super User Opublikowano Odsłony: 490

Modernizacja dzięki wsparciu Ministerstwa

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

 

 

 

 

 

 

 
Projekt pt. Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie konserwacji 9 zabytków ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży: 5 rzeźb, jednej płaskorzeźby, dwóch obrazów, jednej monstrancji. Obiekty stanowią zespół prezentowany na wystawie stałej „Rzeźba między Ziemią a Niebem”. Ze względu na bardzo zły stan zachowania dzieł wymienione muzealia wymagają pilnej konserwacji, która przywróci ich walory estetyczne i ekspozycyjne oraz wpłynie na wieloletnie zabezpieczenie substancji zabytkowej. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań konserwatorskich, konsultacji naukowych, prac konserwatorskich i opracowanie dokumentacji.

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 412
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Joomla! ©2012 Open Source. All rights reserved.