Makieta

Jednym z ciekawszych współczesnych obiektów zgromadzonych w Muzeum jest makieta przedstawiająca zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Giełczyńskiej, Sadowej i Polowej. Makieta pochodzi sprzed około 30 lat, kiedy to biskupem naszej diecezji był Biskup Juliusz Paetz. Wówczas budowano dom dla Księży Seniorów, budowano nowy gmach Wyższego Seminarium Duchownego i min. rozplanowano teren przy wyżej wspomnianych ulicach. Z całego założenia powstało jedno skrzydło Budynku Domu Wspólnoty Kapłańskiej, a reszta pozostała w sferze projektowej. Makieta budzi podziw z rozmachu, z jakim zaplanowano całe założenie.

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 676

Dokument Jana Kazimierza

Jeden z najciekawszych dokumentów, jakie posiada Muzeum Diecezjalne w Łomży to dokument Króla Jana Kazimierza nadający targi i odpusty dla Parafii Dąbrówka Kościelna. Poniżej zamieszczamy zdjęcie oryginału i jego tłumaczenie. Dokument przetrwał wiekowe zawirowania dzięki temu, iż dziesiątki lat przeleżał we wnękowej szafie, która daaaaawno nie była sprzątana :)

 

JAN KAZIMIERZ Z ŁASKI BOGA KRÓL POLSKI WIELKI KSIĄŻE LITWY, RUSI, PRUS, MAZOWSZA, ŻMUDZI, INFLANT, SMOLEŃSKA, CZERNICHOWA JAKO TEŻ GOTÓW WANDALÓW DZIEDZICZNY KRÓL.

Oznajmiam tym listem naszym komu należy wszystkim i pojedynczym, że my przez szczegolną łaskawość względem poddanych naszych, zwłaszcza wobec ludzi stanu szlacheckiego, aby dobra swoje przez klęski czasu obecnego zniszczone odbudować mogli, za wstawiennictwem panów Gady w dobrach dziedzicznych wsi Mała Dąbrówka

Czytaj więcej: Dokument Jana Kazimierza

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 1263
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP